Avda. Jaume I, 37 Planta 9ª Girona - girona@do2de.cat - 972 211 811

Gestió de comunitats


1.1.1    Preparació de les Assemblees conjuntament amb el President de la Comunitat.

1.1.2    Preparació del pressupost de despeses (ordinàries i extraordinàries) per a l’exercici econòmic.

1.1.3    Assistència i assessorament en les Assemblees Generals de copropietaris (1 Ordinària a l’any).

1.1.4    Redacció i emissió de les Actes de les Assemblees, amb el vistiplau del President.

1.1.5    Seguiment periòdic del pressupost aprovat per l’Assemblea de propietaris.

1.1.6    Presentació de pressupostos alternatius per a obres de millora, manteniment i conservació de l’edifici.

1.1.7    Contacte periòdic amb el President de la Comunitat per tal de revisar la situació econòmica de la Comunitat i supervisar les gestions en curs.

1.1.8    Contacte periòdic amb el President de la Comunitat per tal de tractar les incidències imprevistes que es puguin haver detectat en la Comunitat.

1.1.9    Seguiment de les obres portades a terme per la Comunitat.

1.1.10    Cobrament de rebuts a través de domiciliació bancària.

1.1.11    Assessorament Jurídic general al President o a la Junta Rectora.

1.1.12    Obertura i control de compte corrent propi de la Comunitat, amb signatures conjuntes entre el President i l’Administrador-Secretari.

1.1.13    Comptabilitat de la comunitat.

1.1.14    Confecció de l’estat de comptes al tancament de l’exercici amb presentació d’un dossier amb els justificants de tots els pagaments efectuats.

1.1.15    Confecció de liquidacions individuals per departament.

1.1.16    En general, tots aquells serveis que derivin de les funcions que tenen encomanades els Administradors i Secretaris en virtut d’allò establert a la Llei 5/2015, de 13 de maig, del Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals i pel que es regula el règim jurídic de la Propietat Horitzontal a Catalunya.

do2de
Avda. Jaume I, 37 Girona · 972 211 811
E-mail: girona@do2de.cat
El nostre Lloc Web www.do2de.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els seus serveis mitjançant l´anàlisi del hàbits de navegació. Si continua navegant, accepta el seu ús d´acord amb la nostra Política de Cookies. Veure més informació